בהר הבית

המעודכנים מעדכנים - בהר הבית. באותו יום שבו בן גביר עלה: 3 נערים יהודים נעצרו בהר הבית...

בהר הבית
באותו יום שבו בן גביר עלה: 3 נערים יהודים נעצרו בהר הבית