חומרים מסוכנים

המעודכנים מעדכנים - חומרים מסוכנים. 40% מהילדים חשופים לעישון סביבתי...

חומרים מסוכנים
40% מהילדים חשופים לעישון סביבתי
מפחיד: נגיף קטלני יכול להגיע באמצעות מתקפת סייבר
ספר תורה בן 450 שנה נמצא בחדר שינה הדרוזי