עמותת 'חסדי לב'

המעודכנים מעדכנים - עמותת 'חסדי לב'. זינוק עצום בחודש האחרון במספר המשפחות שפנו להדרכה בהתנהלות כלכלית...

עמותת 'חסדי לב'
זינוק עצום בחודש האחרון במספר המשפחות שפנו להדרכה בהתנהלות כלכלית