בחירות גפני

המעודכנים מעדכנים - בחירות גפני. גפני: תשעה חודשים אנשים ירעבו ללחם...

בחירות גפני
גפני: תשעה חודשים אנשים ירעבו ללחם