משרד התחבורה

המעודכנים מעדכנים - משרד התחבורה. הרכבת המהירה לירושלים ולנתב"ג חוזרת לפעול בשעות הערב המאוחרות...

משרד התחבורה
הרכבת המהירה לירושלים ולנתב"ג חוזרת לפעול בשעות הערב המאוחרות
לעולים למירון: אלו החניונים שלא יפעלו השנה
בעקבות תביעה: אגד תתקין מערכת כריזה לאנשים עם מוגבלות שמיעה
משרד התחבורה נערך להסעת רבבות המתפללים להילולת הרשב"י במירון
בלאגן במשרד הרישוי: "שירות לקוי, מטעים אזרחים"