נזקי העישון

המעודכנים מעדכנים - נזקי העישון. מעל 7 מיליארד: הכנסות המדינה על מיסוי הסיגריות...

נזקי העישון
מעל 7 מיליארד: הכנסות המדינה על מיסוי הסיגריות
התחליף הטבעי: במקום סיגריה, קחו אוויר