פרשת וילך

המעודכנים מעדכנים - פרשת וילך. מצוות הקהל וחידושים נפלאים פרשת וילך | הגר"י צמח שליט"א...

פרשת וילך
מצוות הקהל וחידושים נפלאים פרשת וילך | הגר"י צמח שליט"א
משלימים עם הציבור: קריאת פרשת וילך