הגבלת היציאה מישראל

המעודכנים מעדכנים - הגבלת היציאה מישראל. הורחב החריג ההומניטרי של קרובי משפחה והחריג העסקי...

הגבלת היציאה מישראל
הורחב החריג ההומניטרי של קרובי משפחה והחריג העסקי
ועדת החוקה אישרה את תקנות הגבלת היציאה מישראל