הגבלת היציאה מישראל

המעודכנים מעדכנים - הגבלת היציאה מישראל. ועדת החוקה אישרה את תקנות הגבלת היציאה מישראל...

הגבלת היציאה מישראל
ועדת החוקה אישרה את תקנות הגבלת היציאה מישראל