משבר התקציב

המעודכנים מעדכנים - משבר התקציב. שר האוצר לנתניהו: להעלות את התקציב ביום ראשון...

משבר התקציב
שר האוצר לנתניהו: להעלות את התקציב ביום ראשון