בעל התניא

המעודכנים מעדכנים - בעל התניא. מפחיד: פורעים ערבים השליכו בקבוקי תבערה לתוך בית משפחה בלוד...

בעל התניא
מפחיד: פורעים ערבים השליכו בקבוקי תבערה לתוך בית משפחה בלוד
סיפורי הבעש''ט: מעשה עם 7 לקחים • צפו
יארצייט ה21 של המשפיע הרה"ח רבי משה ובר זצ"ל
הילולת צדיקים: רבי זושא מאניפולי זצ''ל
סיפורי הבעש''ט: הבעל שם טוב ובעל התניא
לכבוד הילולת בעל התניא: הרב ישראל אברג'ל בהילולת הצדיק • צפו:
פרוכטמן ובלשניקוב מגישים: "כאייל תערוג" • ניגונו של בעל התניא
הילולת צדיקים: המגיד ממעזריטש זצ''ל
סיפורי הבעש''ט: בעל התניא והבעש''ט • צפו:
ניגונו של בעל התניא אהרון פרוכטמן & דובער בלשניקוב - כאייל תערוג