מאסר על תנאי

המעודכנים מעדכנים - מאסר על תנאי. לאחר הערעור: נגזרו 12 חודשי מאסר על הלבנת מיליון ש''ח...

מאסר על תנאי
לאחר הערעור: נגזרו 12 חודשי מאסר על הלבנת מיליון ש''ח
נבלני: "המעצר שלי, שנאה ופחד של אדם אחד"
למרות שייעצר: האופוזיציונר חוזר לרוסיה