ורנר פון בראון

המעודכנים מעדכנים - ורנר פון בראון. המלון בחלל שייקרא על שמו של קצין נאצי...

ורנר פון בראון
המלון בחלל שייקרא על שמו של קצין נאצי