מצבי חירום

המעודכנים מעדכנים - מצבי חירום. האו"ם ואונ' בן-גוריון בנגב יקימו בישראל משרד תמיכה אזורי לניהול מצבי חירום...

מצבי חירום
האו"ם ואונ' בן-גוריון בנגב יקימו בישראל משרד תמיכה אזורי לניהול מצבי חירום