בדרך בין עירונית

המעודכנים מעדכנים - בדרך בין עירונית. מתחילת השנה: עשרות נתפסו נוהגים במהירות של 190 קמ"ש ויותר...

בדרך בין עירונית
מתחילת השנה: עשרות נתפסו נוהגים במהירות של 190 קמ"ש ויותר