האדמו"ר מקליוולנד

המעודכנים מעדכנים - האדמו"ר מקליוולנד. שנה לפטירת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מקליוולנד זצוק"ל...

האדמו"ר מקליוולנד
שנה לפטירת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מקליוולנד זצוק"ל
גלריה: הדלקת נר חנוכה אצל האדמו"ר מקליוולנד בביתר
בעקבות הגשמים: בית הכנסת של האדמו"ר הוצף במים