קרית יובל

המעודכנים מעדכנים - קרית יובל. 150 מיליון למקוואות בירושלים...

קרית יובל
150 מיליון למקוואות בירושלים
ר"י חברון הגר"ד כהן הכתיר רב לקהילה הצרפתית החדשה • גלריה