הרב אליהו מאלי

המעודכנים מעדכנים - הרב אליהו מאלי. ח''כ ברוכי: "מי שניחן ב"ידו בכל" מתחיל גל אלימות"...

הרב אליהו מאלי
ח''כ ברוכי: "מי שניחן ב"ידו בכל" מתחיל גל אלימות"
הפוגרום נמשך: ראש ישיבה הותקף ביפו