הר הצופים

המעודכנים מעדכנים - הר הצופים. ירושלים: תאונה במעורבות רכב ואופנוע שעליו שני רוכבים...

הר הצופים
ירושלים: תאונה במעורבות רכב ואופנוע שעליו שני רוכבים
לאחר הפיגוע: שני האחים התאחדו במחלקה האורתופדית