הר הצופים

המעודכנים מעדכנים - הר הצופים. ירושלים: בת 70 נחנקה במהלך האכילה...

הר הצופים
ירושלים: בת 70 נחנקה במהלך האכילה
עדכונים שוטפים מהפיגועים בכניסה לי-ם ובצומת רמות
ירושלים: תאונה במעורבות רכב ואופנוע שעליו שני רוכבים
לאחר הפיגוע: שני האחים התאחדו במחלקה האורתופדית