מרוואן ברגותי

המעודכנים מעדכנים - מרוואן ברגותי. האם המחבל שנידון לחמישה מאסרי עולם יחליף את אבו מאזן?...

מרוואן ברגותי
האם המחבל שנידון לחמישה מאסרי עולם יחליף את אבו מאזן?