בעל האמרי חיים

המעודכנים מעדכנים - בעל האמרי חיים. אבל כבד: ר' קלמן שטקל הלך לעולמו...

בעל האמרי חיים
אבל כבד: ר' קלמן שטקל הלך לעולמו