בעל האמרי חיים

המעודכנים מעדכנים - בעל האמרי חיים. אבל כבד: ר' קלמן שטקל הלך לעולמו...

בעל האמרי חיים
אבל כבד: ר' קלמן שטקל הלך לעולמו
הלך לעולמו: בנש"ק רבי ישראל אשר פרנקל זצ"ל
אבל בויז'ניץ: הלך לעולמו הרה"ח ר' לייב בער שמעונוביץ ז"ל
אבל בויזניץ: איש השמחה, הרב שמואל מאיר ע"ה
ברוך דיין האמת: זקן חסידי ויז'ניץ רבי בנציון וייס ז"ל הלך לעולמו