יום טוב כלפון

המעודכנים מעדכנים - יום טוב כלפון. מקלב: "כלפון איבד את הייצוג של הציבור הדתי בישראל"...

יום טוב כלפון
מקלב: "כלפון איבד את הייצוג של הציבור הדתי בישראל"
הגר''מ מזוז: "לקחו את כבשת הרש וחילקוה לחתולי הרחוב ולכופרים"