יום טוב כלפון

המעודכנים מעדכנים - יום טוב כלפון. הגר''מ מזוז: "לקחו את כבשת הרש וחילקוה לחתולי הרחוב ולכופרים"...

יום טוב כלפון
הגר''מ מזוז: "לקחו את כבשת הרש וחילקוה לחתולי הרחוב ולכופרים"