מעבר ארז

המעודכנים מעדכנים - מעבר ארז. החל מהבוקר תתאפשר הכנסת ציוד הומניטרי לרצועת עזה...

מעבר ארז
החל מהבוקר תתאפשר הכנסת ציוד הומניטרי לרצועת עזה
בתגובה להסלמה: מעבר ארז נסגר עד להודעה חדשה