האמוראים

המעודכנים מעדכנים - האמוראים. כמה זמן מותר לאדם לעזוב את משפחתו כדי ללמוד תורה? • דף היומי...

האמוראים
כמה זמן מותר לאדם לעזוב את משפחתו כדי ללמוד תורה? • דף היומי
רבי יהודה החסיד | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א
הלכה בפרשה: האם יש לסמוך על היתר המכירה בשנת שמיטה?