האמוראים

המעודכנים מעדכנים - האמוראים. פרשת וארא: התנגדות הנודע ביהודה לאמירת לשם ייחוד...

האמוראים
פרשת וארא: התנגדות הנודע ביהודה לאמירת לשם ייחוד
הדף היומי: מסכת פסחים דף מ''ח
פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי