האמוראים

המעודכנים מעדכנים - האמוראים. רבי יהודה החסיד | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א...

האמוראים
רבי יהודה החסיד | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א
הלכה בפרשה: האם יש לסמוך על היתר המכירה בשנת שמיטה?
צפו: תשעה באב בקברי צדיקים עם הרב דב קוק
פרשת שמיני: האם חובה לבדוק בזמן הזה אורז מתולעים
האם מותר לומר 'הנני מוכן ומזומן' לפני ספירת העומר
פרשת וארא: התנגדות הנודע ביהודה לאמירת לשם ייחוד
הדף היומי: מסכת פסחים דף מ''ח
פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי