מפלס הכנרת

המעודכנים מעדכנים - מפלס הכנרת. בעקבות גשמי הברכה: הצפות נרחבות...

מפלס הכנרת
בעקבות גשמי הברכה: הצפות נרחבות
מזג אויר לשמונה ימים, יתכנו שינויים במהלך היום
עוד לפני הגשמים - מפלס הכנרת הוא המפלס הגבוה ביותר מזה 27 שנה!
גשמי הברכה: מפלס הכנרת עלה