את דלתות הרכב

המעודכנים מעדכנים - את דלתות הרכב. נמנע אסון: מחבל זרק בלוקים וניסה לפתוח דלתות רכב יהודי...

את דלתות הרכב
נמנע אסון: מחבל זרק בלוקים וניסה לפתוח דלתות רכב יהודי