אישור מעבר

המעודכנים מעדכנים - אישור מעבר. צעיר נעצר כי היה "תכנאי"...

אישור מעבר
צעיר נעצר כי היה "תכנאי"