יונתן פולארד

המעודכנים מעדכנים - יונתן פולארד. 12 שנים לאחר שכתב את ספר התורה זכה יונתן פולארד להכניסו הלילה לקבר יוסף...

יונתן פולארד
12 שנים לאחר שכתב את ספר התורה זכה יונתן פולארד להכניסו הלילה לקבר יוסף