באפגניסטן

המעודכנים מעדכנים - באפגניסטן. למרות ההפסד: באירן חוששים לתקיפה...

באפגניסטן
למרות ההפסד: באירן חוששים לתקיפה
סדרת פיצוצים באפגניסטן ובפקיסטן