הארגונים היהודים באירופה

המעודכנים מעדכנים - הארגונים היהודים באירופה. אלו המדינות העויינות ביותר ליהודים באירופה...

הארגונים היהודים באירופה
אלו המדינות העויינות ביותר ליהודים באירופה
"מרכז רבני אירופה" שיגר מאה אלף חנוכיות לקהילות היהודיות באירופה
בית המשפט העליון ביוון: "שחיטה כשרה מנוגדת לחוקי האיחוד האירופאי"
בלגיה: נאסרה השחיטה הכשרה
יום עצוב: השחיטה הכשרה נאסרה