הארגונים היהודים באירופה

המעודכנים מעדכנים - הארגונים היהודים באירופה. "מרכז רבני אירופה" שיגר מאה אלף חנוכיות לקהילות היהודיות באירופה...

הארגונים היהודים באירופה
"מרכז רבני אירופה" שיגר מאה אלף חנוכיות לקהילות היהודיות באירופה
בית המשפט העליון ביוון: "שחיטה כשרה מנוגדת לחוקי האיחוד האירופאי"
בלגיה: נאסרה השחיטה הכשרה
אירופה: נפתחה רשת להשאלת ציוד רפואי בחינם לנזקקים יהודים
יום עצוב: השחיטה הכשרה נאסרה
בגרמניה מנציחים את היטלר: השנאה משתוללת
ניצלנו מהגזרה: השחיטה היהודית הותרה!