האקדמיה ללשון העברית

המעודכנים מעדכנים - האקדמיה ללשון העברית. איך אומרים סטתוסקופ בעברית? אומרים "לחטא" או "לחטות"?...

האקדמיה ללשון העברית
איך אומרים סטתוסקופ בעברית? אומרים "לחטא" או "לחטות"?