נפילה מגובה

המעודכנים מעדכנים - נפילה מגובה. בני ברק: ילד נפצע לאחר נפל עם טריבונה שקרסה...

נפילה מגובה
בני ברק: ילד נפצע לאחר נפל עם טריבונה שקרסה
ביתר עילית: עלה לתקן בגג, וצנח מגובה
ממצווה למצווה: כך תבנו בבטיחות את הסוכה