מערת המכפלה

המעודכנים מעדכנים - מערת המכפלה. סופית: אושרה הנגשת מערת המכפלה...

מערת המכפלה
סופית: אושרה הנגשת מערת המכפלה
נס: סוכל נסיון פיגוע דקירה סמוך למערת המכפלה