מערת המכפלה

המעודכנים מעדכנים - מערת המכפלה. בחסדי ה': נמנע ניסיון פיגוע שני במערת המכפלה...

מערת המכפלה
בחסדי ה': נמנע ניסיון פיגוע שני במערת המכפלה
הלילה: מערת המכפלה פתוחה לאורך כל הלילה
סוף סוף: החלו העבודות להנגשת מערת המכפלה
מערת המכפלה: אולם יצחק פתוח
חברון: ניסיון פיגוע במערת המכפלה
סופית: אושרה הנגשת מערת המכפלה
נס: סוכל נסיון פיגוע דקירה סמוך למערת המכפלה