ההלכה היהודית

המעודכנים מעדכנים - ההלכה היהודית. אושר בטרומית: אבו כביר יחלל שבת...

ההלכה היהודית
אושר בטרומית: אבו כביר יחלל שבת
יום עצוב: השחיטה הכשרה נאסרה
לאחר ההתבטאות המגונה: בנט שוב בבית חולים
מזעזע: דתי? בנט מציג: "אני לא מתעסק בהלכה היהודית"