בדיקת קורונה

המעודכנים מעדכנים - בדיקת קורונה. בני ברק: גננת שתסרב להתחסן תועבר מעבודתה...

בדיקת קורונה
בני ברק: גננת שתסרב להתחסן תועבר מעבודתה
בדיקת קורונה ביתית לשימוש עצמי מגיל 14 עם תוצאה תוך 10 דקות
הממשלה האריכה: בידוד במלוניות לשבים מחו"ל
כך יפעל נתב"ג מהשבוע הבא
נשלחו לבדיקת קורונה - הבית נשדד, אבל הסוף טוב