חוק יסוד הממשלה

המעודכנים מעדכנים - חוק יסוד הממשלה. בית הנשיא לליכוד: לפיד יוכל לכהן ראש ממשלה חליפי...

חוק יסוד הממשלה
בית הנשיא לליכוד: לפיד יוכל לכהן ראש ממשלה חליפי