חוק יסוד הממשלה

המעודכנים מעדכנים - חוק יסוד הממשלה. נדחה: הנשיא לא יוכל להטיל את הרכבת הממשלה על ח''כ מהסיעות הגדולות...

חוק יסוד הממשלה
נדחה: הנשיא לא יוכל להטיל את הרכבת הממשלה על ח''כ מהסיעות הגדולות
ח''כ אורבך: לא נקיים דיון והצבעה בנושא הפעלת סעיף 98"
בית הנשיא לליכוד: לפיד יוכל לכהן ראש ממשלה חליפי