אביגדור ליברמן

המעודכנים מעדכנים - אביגדור ליברמן. סוכם: דמי הקיום של החיילים יועלו ב-50%...

אביגדור ליברמן
סוכם: דמי הקיום של החיילים יועלו ב-50%
כצפוי: שר האוצר חתם על הצו המטיל מס קניה על סיגריות אלקטרוניות
יעקב אשר הטיח בקושניר: "תהיה עצמאי למרות שהיו"ר שלך שר האוצר"
צה''ל מדרים: חצי מיליארד ש"ח לחיזוק הנגב במסגרת המעבר
יעקב אשר דורש: ועדת הכספים תקיים דיון דחוף על מיסי החד-פעמי
מעוז: "החרדים - קורבנות מדינת כל אזרחיה"
ליברמן מתריע על היעד החדש: הכותל והגיור
אושר: מענק לעסקים לסיוע בהוצאות השכירות
בנט: "מחר בבוקר, עם ממשלה יציבה ותקציב מדינה מאושר"
אושרה הצעת חוק התקציב לשנת 2022