אביגדור ליברמן

המעודכנים מעדכנים - אביגדור ליברמן. שר האוצר: יוארך המועד להגשת בקשות לשיפוי ימי הבידוד לעובדים...

אביגדור ליברמן
שר האוצר: יוארך המועד להגשת בקשות לשיפוי ימי הבידוד לעובדים
שר האוצר קבע: החל"ת יסתיים בסוף יוני
שר האוצר: מדינת ישראל מצטרפת למתווה מיסוי הכלכלה הדיגיטלית
לצד השרים: בנט סיכם את פעולות הממשלה החדשה
סוף סוף: תקום ועדת חקירה לאסון מירון
"שגיאה קשה וחוטאת למטרה": ח"כ יעקב אשר במכתב נוקב לשר הביטחון
בכפוף לרביזיה: ח"כ אלכס קושניר נבחר ליו"ר ועדת הכספים הזמנית
ליברמן: "מה שצפוי להעסיק אותנו במיוחד זו עליית המחירים החדה"
ליברמן: "לנהל את האירוע בצורה ממלכתית ואחראית"
ליברמן: "בעזרת ה' ש"ס ויהדות התורה יבלו הרבה שנים באופוזיציה"