נדבק בקורונה

המעודכנים מעדכנים - נדבק בקורונה. לאחר שהתחסן: ח''כ כסיף נדבק בקורונה...

נדבק בקורונה
לאחר שהתחסן: ח''כ כסיף נדבק בקורונה
אבל כבד: הגרח"מ וואזנר נפטר