נדבק בקורונה

המעודכנים מעדכנים - נדבק בקורונה. ראש ישיבת באר התורה [גי''ל] נמצא חיובי לקורונה...

נדבק בקורונה
ראש ישיבת באר התורה [גי''ל] נמצא חיובי לקורונה
ח''כ יעקב אשר- נדבק בקורונה