נדבק בקורונה

המעודכנים מעדכנים - נדבק בקורונה. סיכום חדשות השבת: הכותרות שלא כדאי שתפספסו...

נדבק בקורונה
סיכום חדשות השבת: הכותרות שלא כדאי שתפספסו
אבל כבד: הגרח"מ וואזנר נפטר
ראש ישיבת באר התורה [גי''ל] נמצא חיובי לקורונה
ח''כ יעקב אשר- נדבק בקורונה