הגר"ש אלתר

המעודכנים מעדכנים - הגר"ש אלתר. הגר"ש אלתר במכתב נרגש: "חלילה מלהפנות אצבע מאשימה כלפי אחרים"...

הגר"ש אלתר
הגר"ש אלתר במכתב נרגש: "חלילה מלהפנות אצבע מאשימה כלפי אחרים"