הגר"ש אלתר

המעודכנים מעדכנים - הגר"ש אלתר. צפו: אלפים בהכנסת ס"ת לאוהל של הגר"ש אלתר בבורו פארק...

הגר"ש אלתר
צפו: אלפים בהכנסת ס"ת לאוהל של הגר"ש אלתר בבורו פארק
רה"י הגר"ש אלתר התקבל בכבוד גדול ב'בורו פארק'
רבבות השתתפו בטיש וסעודה שלישית של הגר"ש אלתר
הגר"ש אלתר כובד בברכה בחופת נכדת הגרי"ג אדלשטיין
מי הגיע לחתן הבר מצווה ה'מוחרם'?
הגר"ש אלתר: "איני רבי, בטח שאיני הרבי מגור" • צפו
"הדבר הכי גבוה הוא הלימוד בעיון": ר"'י בעלזא בישיבת הגר"ש אלתר
כמעט שני מיליון שקלים גויסו לבית הכנסת בהפתעה • גלריה
ניו יורק החרדית התרגשה עם בנו של ה'פני מנחם'
רה"י הגר"ש אלתר מסר שיחת התעוררות בעקבות אסון מירון ב'וולפסון'