הגר"ש אלתר

המעודכנים מעדכנים - הגר"ש אלתר. כמעט שני מיליון שקלים גויסו לבית הכנסת בהפתעה • גלריה...

הגר"ש אלתר
כמעט שני מיליון שקלים גויסו לבית הכנסת בהפתעה • גלריה
ניו יורק החרדית התרגשה עם בנו של ה'פני מנחם'
האדמו"ר ממודזי'ץ לראש הישיבה: "נמצאים בתקופה של הסתר פנים"
האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא לגר"ש אלתר: "התגעגענו לראותכם"
צפו: בקהילה של הגר"ש אלתר הכניסו ספר תורה בערב החג
רה"י הגר"ש אלתר מסר שיחת התעוררות בעקבות אסון מירון ב'וולפסון'
הגר"ש אלתר במכתב נרגש: "חלילה מלהפנות אצבע מאשימה כלפי אחרים"