ד' מינים

המעודכנים מעדכנים - ד' מינים. כיצד מקיימים כיום את מצוות השמיטה בהידור? צפו...

ד' מינים
כיצד מקיימים כיום את מצוות השמיטה בהידור? צפו
וּלְקַחְתֶּם לָכֶם: זקן ראשי הישיבות בנטילת ד' מינים בהושענא רבה • גלריה
מיזם חלוקת ד' מינים בבית החולים אסותא