הגרמ"מ קארפ שליט"א

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"מ קארפ שליט"א. "מה אהבתי ..." מפנקסו של בחור הישיבה הצמא...

הגרמ"מ קארפ שליט"א
"מה אהבתי ..." מפנקסו של בחור הישיבה הצמא