"מה רבו"

המעודכנים מעדכנים - "מה רבו". לכבוד בין הזמנים: אלי ווייס בסינגל-קליפ מרהיב בטבע • "מה רבו"!...

"מה רבו"
לכבוד בין הזמנים: אלי ווייס בסינגל-קליפ מרהיב בטבע • "מה רבו"!