ממלכת בהוטן

המעודכנים מעדכנים - ממלכת בהוטן. ממלכת בהוטן מכריזה על כינון יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל...

ממלכת בהוטן
ממלכת בהוטן מכריזה על כינון יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל