מה יקרה לרשעים

המעודכנים מעדכנים - מה יקרה לרשעים. מה יקרה לרשעים בגאולה? המשפיע הרב שלום פרקש שליט"א...

מה יקרה לרשעים
מה יקרה לרשעים בגאולה? המשפיע הרב שלום פרקש שליט"א