מקווה טהרה

המעודכנים מעדכנים - מקווה טהרה. "מתרחבת הפלישה לאתר הארכיאולוגי בשומרון"...

מקווה טהרה
"מתרחבת הפלישה לאתר הארכיאולוגי בשומרון"
הזוי: פולשים כאלו לא ראיתם
הראשל"צ בביקור בזק באמירויות
לאחר שהחליק: נכד האדמו"ר מדעעש טבע במקווה