שיעור האינפלציה הענפי

המעודכנים מעדכנים - שיעור האינפלציה הענפי. עד כמה משפיעה התחרות על המחירים? בבנק ישראל חקרו...

שיעור האינפלציה הענפי
עד כמה משפיעה התחרות על המחירים? בבנק ישראל חקרו