הרב ברוך רוזנבלום

המעודכנים מעדכנים - הרב ברוך רוזנבלום. פרשה ופירשה: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת חוקת...

הרב ברוך רוזנבלום
פרשה ופירשה: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת חוקת
הרב רזנבלום: "חבירה אחת של מרידה לא יימחל והם יזכרו לדיראון עולם"
האסון במירון - זה לא במקרה! הרב ברוך רוזנבלום בשיעורו השבועי