בישוב אלישמע

המעודכנים מעדכנים - בישוב אלישמע. נשלחו לבדיקת קורונה - הבית נשדד, אבל הסוף טוב...

בישוב אלישמע
נשלחו לבדיקת קורונה - הבית נשדד, אבל הסוף טוב