שלמה שפירא

המעודכנים מעדכנים - שלמה שפירא. ביה"ד הרבני הגדול: חוסר ייצוג האישה האריך את ניהול ההליכים...

שלמה שפירא
ביה"ד הרבני הגדול: חוסר ייצוג האישה האריך את ניהול ההליכים
'עשה למענך': שלמה שפירא וסנדי שטיינר