שילוח הקן

המעודכנים מעדכנים - שילוח הקן. פרשת כי תצא: האם יש לברך על עשיית מעקה?...

שילוח הקן
פרשת כי תצא: האם יש לברך על עשיית מעקה?