עמית בן יגאל

המעודכנים מעדכנים - עמית בן יגאל. אלמנת הנרצח לשופטים: "תוכלו להגיד שידכם לא שפכו את הדם הזה"?...

עמית בן יגאל
אלמנת הנרצח לשופטים: "תוכלו להגיד שידכם לא שפכו את הדם הזה"?
בג"ץ לטובת המחבלים? בית רוצח עמית בן יגאל לא יהרס